Ga verder naar de inhoud
woensdag 24 april 2019

Standpunt nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De studiedienst van de OVB stelde een wetgevingsdossier op over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat op 4 april 2019 verschenen is in het Belgisch Staatsblad en stapsgewijs in werking treedt vanaf 1 mei 2019.

Meer lezen
maandag 18 maart 2019

Standpunt wijziging WER inschrijving KBO

Op verzoek van de Kamercommissie Bedrijfsleven heeft de OVB een schriftelijk advies verstrekt over het wetsvoorstel van 29 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft.

Meer lezen
woensdag 28 maart 2018

Standpunt advocaten als rechter in ondernemingszaken

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies heeft op 28 maart 2018 de problematiek van de advocaat als rechter in ondernemingszaken besproken en heeft het ontwerp van standpunt daarover goedgekeurd. De OVB vindt het niet gepast voor een advocaat om rechter in ondernemingszaken te worden.

Meer lezen
vrijdag 19 januari 2018

Standpunt hervorming ondernemingsrecht

De OVB werd uitgenodigd om haar standpunt over de voorgestelde hervorming van het ondernemingsrecht toe te lichten op de hoorzitting van de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht van 19 januari 2018.

Meer lezen
vrijdag 29 april 2016

Standpunt correcte definitie vrij beroep - 29 april 2016

De OVB heeft in 2016 kordaat gereageerd op het voorstel van definitie van het vrije beroep, dat werd opgenomen in het voorontwerp van Boek XX WER. De OVB heeft erop gewezen dat het bijzonder onwijs is om de belangrijke meerwaarde die deontologie, permanente vorming en tucht ontegensprekelijk vormen, te laten vallen.

Meer lezen
vrijdag 30 mei 2014

Standpunt amendementen OVB en OBFG bij wetsontwerp boek XIV WER

Op 30 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. De meeste amendementen van de OVB en OBFG op het voorafgaande wetsontwerp werden niet aanvaard.

Meer lezen