Ga verder naar de inhoud
dinsdag 12 juli 2022

Standpunt DIOB

We hebben ons kritisch opgesteld ten aanzien van wetsvoorstel nr. 55-1381, dat niet alleen integriteitsonderzoeken wil introduceren in het bestuursrecht, maar ook een regeling invoert om bestuurlijke dwangsommen en verzegelingen op te leggen in het kader van bestuurlijke politiemaatregelen en GAS-sancties.

Meer lezen
maandag 15 maart 2021

Standpunt pandemiewet

Op vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bereidde de OVB een standpunt voor over het voorontwerp van pandemiewet. Voorzitter Callens lichtte ons standpunt op 12 maart in de commissie Binnenlandse zaken toe.

We zijn bijzonder kritisch over de definitie en de regeling voor de afkondiging en verlenging van de epidemische noodsituatie. Ook betreuren we dat het voorontwerp nog steeds maatregelen bij MB laat treffen. Daarnaast verzetten we ons tegen de concrete maatregelen die te vaag omschreven worden. Ten slotte zien we problemen rond de strafmaat.

Meer lezen
donderdag 05 juni 2014

Standpunt vernietiging bestuurlijke lus

In een arrest van 8 mei 2014 (nr. 74/2014) vernietigde het Grondwettelijk Hof (GwH) een aantal bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Het gaat meer bepaald om de artikelen 4.8.4 en 4.8.28, § 2 VCRO. De OVB is tevreden met het arrest.

Meer lezen
donderdag 09 januari 2014

Standpunt hervorming Raad van State: nieuwe rem voor de burger?

De Orde van Vlaamse Balies kan zich niet volmondig scharen achter de hervorming van de Raad van State die de Kamer vandaag zal goedkeuren. Ze gaat ermee akkoord om de procedure korter te maken en het instrumentarium van de Raad uit te breiden, maar toont zich toch bezorgd, onder meer met betrekking tot de bestuurlijke lus.

Meer lezen