Ga verder naar de inhoud
maandag 06 februari 2017

Standpunt Potpourri V

De OVB neemt standpunt in over het wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (= potpourri V).

Meer lezen
maandag 04 januari 2016

Standpunt Potpourri IV

De OVB neemt standpunt in over het voorontwerp tot hervorming van de rechtspleging voor de rechtbank van koophandel, tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri IV) en het navolgende wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri IV).

Meer lezen
donderdag 08 oktober 2015

Standpunt Potpourri II

De tweede potpourri-wet concretiseert een deel van de plannen van het straf(proces)recht dat vervat zat in het Justitieplan van de Minister van Justitie. De OVB formuleert een reeks bekommernissen en opmerkingen die de belangen van de advocatuur en de grondrechten van de rechtzoekende kunnen aantasten.

Meer lezen