Ga verder naar de inhoud
vrijdag 29 september 2023

Aandachtspunten voor de curator in het kader van de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn

In een bondig overzicht bespreken we de bepalingen van de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn die van belang kunnen zijn voor de werkwijze van curatoren.

Meer lezen
maandag 01 juli 2013

Advocatenakte

Op 1 juli 2013 werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van onder andere de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Insolventierecht Schuldbemiddeling
woensdag 10 juli 2024

Nieuwe wet bestrijdt overmatige schuldenlast en beschermt ondernemingen in moeilijkheden

Op 1 juli 2024 verscheen de wet van 15 mei 2024 houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden in het Belgisch Staatsblad.

De wet van 15 mei 2024 voorziet in maatregelen om overmatige schuldenlast tegen te gaan. Het belangrijkste doel is om te voorkomen dat mensen die al financiële problemen hebben, worden geconfronteerd met gerechtelijke procedures en de bijhorende kosten.

Meer lezen
Insolventierecht Collectieve schuldenregeling
vrijdag 07 juni 2024

Nieuwe wet opent Kruispuntbank voertuigen voor curatoren en schuldbemiddelaars

Dankzij het wetsontwerp zullen ook curatoren de Kruispuntbank mogen raadplegen. Op ons voorstel zijn bovendien schuldbemiddelaars toegevoegd, zodat ook zij toegang zullen krijgen tot de Kruispuntbank van de voertuigen.

Meer lezen
Insolventierecht
vrijdag 19 april 2024

Schijven waarop erelonen curatoren berekend worden voor vijfde keer verhoogd met 5%

Door de stijging van de consumptieprijsindex zijn de schijven waarop de erelonen van de curatoren worden berekend sinds 1 april 2024 opnieuw verhoogd met 5%. Die zijn namelijk gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

We hebben, samen met Avocats.be, de aangepaste bedragen spoedig na de vereiste stijging van de consumptieprijsindex bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Meer lezen
Insolventierecht
woensdag 06 december 2023

Bericht voor curatoren: nieuwe betaalgegevens kosten pro-Deo faillissement

De FOD Financiën verzoekt de curatoren om toekomstige betalingen (kosten pro-Deo faillissement) uit te voeren op het gecentraliseerde rekeningnummer van de FOD Financiën.

Meer lezen
Insolventierecht
vrijdag 29 september 2023

Waarop moet u letten als curator na de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn?

De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn trad in werking op 1 september 2023 en is van toepassing op insolventieprocedures geopend vanaf die dag. De wet van 7 juni 2023 brengt enkele belangrijke vernieuwingen binnen het insolventierecht met zich mee.

Treedt u ook op als curator? Bekijk dan zeker ons bondig overzicht met de (praktische) aandachtspunten.

Meer lezen
Insolventierecht
Insolventierecht
Insolventierecht
Kantoor werken
Insolventierecht