Ga verder naar de inhoud
vrijdag 29 september 2023

Aandachtspunten voor de curator in het kader van de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn

In een bondig overzicht bespreken we de bepalingen van de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn die van belang kunnen zijn voor de werkwijze van curatoren.

Meer lezen
maandag 01 juli 2013

Advocatenakte

Op 1 juli 2013 werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van onder andere de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Insolventierecht
woensdag 06 december 2023

Bericht voor curatoren: nieuwe betaalgegevens kosten pro-Deo faillissement

De FOD Financiën verzoekt de curatoren om toekomstige betalingen (kosten pro-Deo faillissement) uit te voeren op het gecentraliseerde rekeningnummer van de FOD Financiën.

Meer lezen
Insolventierecht
vrijdag 29 september 2023

Waarop moet u letten als curator na de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn?

De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn trad in werking op 1 september 2023 en is van toepassing op insolventieprocedures geopend vanaf die dag. De wet van 7 juni 2023 brengt enkele belangrijke vernieuwingen binnen het insolventierecht met zich mee.

Treedt u ook op als curator? Bekijk dan zeker ons bondig overzicht met de (praktische) aandachtspunten.

Meer lezen
Insolventierecht
Insolventierecht
Insolventierecht
Kantoor werken
Insolventierecht
Insolventierecht
Insolventierecht
Insolventierecht
woensdag 03 maart 2021

POI vraagt aandacht voor betrokkenheid van medecurator

Het Platform Ordes en Instituten (POI) verzoekt alle curatoren om bijzondere aandacht te hebben voor de aanstelling en betrokkenheid van een medecurator bij een faillissement van een vrije beroepsbeoefenaar.

Het POI stelt namelijk vast dat de medecurator vaak pas wordt gecontacteerd nadat de curator reeds verschillende daden van beheer stelde of zelfs pas bij de afsluiting van het faillissement. Dergelijke laattijdige verwittiging heeft tot gevolg dat het doel van de aanstelling van een medecurator compleet voorbij gestreefd wordt.

Meer lezen