Ga verder naar de inhoud

Verslag algemene vergadering maart 2024

donderdag 28 maart 2024

In een videoverslag vertelt bestuurder Marnix Moerman u wat er besproken en beslist werd op de algemene vergadering van 27 maart 2024.

Sarah Roggeman

Medewerker-specialist communicatie
Sarah Roggeman

Deel dit artikel

Bekijk het verslag

Na deze algemene vergadering delen we u graag een samenvattend overzicht van de behandelde onderwerpen:

  1. Cel evenredigheid – Bespreking en inoverwegingneming: De leden van de algemene vergadering hebben zich gebogen over kwesties met betrekking tot de cel evenredigheid.
  2. Aanpassing reglement permanente vorming – Bespreking en indicatieve stemming: Er is gediscussieerd over voorgestelde aanpassingen aan het reglement voor permanente vorming, met als doel de juridische professionals te voorzien van hoogwaardige educatieve kansen die voldoen aan de evoluerende behoeften van de sector.
  3. Aanpassing communicatiereglement na beslissing (18/3) met OBFG – Bespreking en inoverwegingneming: De recente beslissing in samenwerking met OBFG is toegelicht.
  4. Ontwerpreglement betreffende vermaningen door de stafhouder – Inoverwegingneming: Een nieuw ontwerpreglement betreffende vermaningen door de stafhouder is besproken.
  5. Jaarrapport CCBE – Toelichting: Stafhouder Alex Tallon heeft een toelichting gegeven op het jaarrapport van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), waarbij de trends en ontwikkelingen binnen de Europese juridische gemeenschap worden geanalyseerd.
  6. Defederalisering justitie? – Inleidende voorstelling en eerste bespreking: Er vond een verkennende discussie plaats over de mogelijkheid en implicaties van de defederalisering van het rechtssysteem, een onderwerp van aanzienlijk nationaal belang.
  7. KB tweedelijnsbijstand – Toelichting: Een toelichting rond de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Koninklijk Besluit inzake tweedelijnsbijstand is gegeven, met de nadruk op de wijzigingen in het laatst gepubliceerde KBs.
  8. Problematiek onafhankelijkheid Magistratuur – Bespreking: De leden bespraken de uitdagingen rond het tekort aan leden in de magistratuur.
  9. Commissiewerking – Bespreking: De werking van verschillende commissies binnen de OVB wordt momenteel onderzocht en zal later worden toegelicht in een algemene audit.
  10. Varia en actualiteit: De vergadering wordt afgesloten met een opvolging van het wetsontwerp rond de modernisering van het beroep.

Dit beknopte verslag biedt een overzicht van de besproken onderwerpen en dient als een informatieve samenvatting van de recente bijeenkomst. 

Ook interessant

Community Interview
maandag 15 april 2024

Kat Van Nuffel: "Ik zie meer dan ooit bereidheid to walk the talk"

Kat Van Nuffel is een toonaangevend figuur in HR en diversiteit en inclusie beleid, en voorzitter van de Legal Diversity & Inclusion Alliance. Haar passie voor diversiteit, gelijkheid en inclusie zal bijdragen tot een interessant debat tijdens de sessie 'Diversiteit en inclusie in de advocatuur' op het OVB Congres op 26 april. In dit interview benadrukt ze het belang van open dialoog en het omarmen van werknemersfeedback.

Meer lezen
Community Interview
donderdag 28 maart 2024

Prof. dr. Colman: "Kinderen 100% kunnen afschermen is een utopie"

Prof. dr. Charlotte Colman verraste met haar kinderboek "Wie zit in de gevangenis?", waarmee ze kinderen een eerste kijk geeft in de wereld van de criminologie. In een interview belicht prof. dr. Colman waarom het informeren van kinderen op jonge leeftijd over recht en gerechtigheid van vitaal belang is.

Meer lezen