Ga verder naar de inhoud

Verslag algemene vergadering juni 2024

donderdag 27 juni 2024

In een videoverslag vertelt bestuurder Els Koninckx u wat er besproken en beslist werd op de algemene vergadering van 26 juni 2024.

Dagmar Vanbergen

Medewerker-specialist communicatie
Dagmar Vanbergen 02

Deel dit artikel

Bekijk het verslag

Na deze algemene vergadering delen we u graag een samenvattend overzicht van de behandelde onderwerpen:

 1. Ontwerpverslag AV 29 mei 2024 – Goedkeuring: Het ontwerpverslag van de Algemene Vergadering van 29 mei 2024 werd ter goedkeuring voorgelegd.
 2. Jaarverslag cel Anti-witwasregeling - Voorstelling: Het jaarverslag van de cel Anti-witwasregeling werd gepresenteerd door mr. Thomas Incalza. Jaarlijks wordt tijdens de laatste AV van het gerechtelijk jaar verslag gedaan van de werking en activiteiten van deze cel.
 3. Jaarverslag ombudsdienst LIGECA – Voorstelling: Het jaarverslag van de ombudsdienst LIGECA werd gepresenteerd door ombudsvrouw mr. An Depuydt. Het verslag betreft het werkingsjaar 2023, ook dit wordt naar goede traditie jaarlijks gepresenteerd tijdens de laatste Algemene Vergadering van het gerechtelijk jaar.
  4. Reglement cel proportionaliteit – Eindstemming: Tijdens de vorige AV werd het ontwerpreglement met de diverse amendementen artikelsgewijs gestemd en goedgekeurd. Naar aanleiding van amendement 2 dat goedgekeurd werd (opnemen in het Besluit, Werking van de algemene vergadering niet in de CDA) is het onderwerp herbekeken voor redactie in de commissie deontologie in samenwerking met Stafhouder De Jaegere en mr. Vermeir. De eindstemming over het reglement als geheel lag dus voor.
 4. Aanpassing communicatiereglement na beslissing van OBFG – Stemming: Een stemming over de aanpassing van het communicatiereglement vond plaats naar aanleiding van een beslissing van de OBFG op 10 juni. Er werden 3 opties voorgelegd aan de AV:
  1) Stemming van OBFG-tekst
  2) Inoverwegingneming van OBFG-tekst – met vaststellen van periode van amenderen
  3) Stemming over wegvallen van het voorbehoud en finale aanname OVB-tekst.
  In functie van de uitkomst van de stemming hiervoor zal ook gestemd worden over art 102.
 5. Jaarlijkse stemming deelnameprijs stagiairs bijdragen BUBA-lessen (2024-25) – Stemming: Aan de hand van een korte en schematische presentatie van de inhoud van de huidige BUBA-opleiding werd een overzicht gegeven over de kosten die daarmee gepaard gaan en werd een voorstel van de RVB tot bepaling van de deelnameprijs ter stemming voorgelegd.
 6. Overzicht agendapunten deontologie voor het najaar ’24 – Info: De Raad van Bestuur gaf een overzicht van de agendapunten deontologie die in het najaar – zo mogelijk en in staat – op de algemene vergadering zullen behandeld worden.
 7. Evaluatie van de commissies – Info: De Raad van Bestuur beloofde aan de Algemene Vergadering een evaluatie van de commissies aan te vatten. Een korte nota werd dan ook meegedeeld met betrekking tot de stand van zaken en de lopende enquête. Bedoeling is de resultaten te inventariseren en conclusies te redigeren tijdens de gerechtelijke vakantie met het oog op voorstelling ervan in september.
 8. Varia en actualiteit: De Algemene Vergadering besloot tijdens de vorige vergadering om een zogenaamde "Heidag" te organiseren voor reflectie en introspectie van de werking van de AV. Deze vindt plaats op 29 augustus 2024.
  De data voor de vergaderingen van de RVB, de CSH, en de AV voor het gerechtelijk jaar 2024-2025 werden meegedeeld.

Dit beknopte verslag biedt een overzicht van de besproken onderwerpen en dient als een informatieve samenvatting van de recente bijeenkomst. 

Ook interessant

Community Scriptieprijs
donderdag 27 juni 2024

Waag uw kans op de Scriptieprijs en win €2.500!

Heeft u het afgelopen jaar uw hart en ziel gewijd aan uw bachelor- of masterproef? Was uw scriptie gericht op de advocatuur, of heeft u uitgebreid onderzoek gedaan naar de organisatie en werking van justitie? Dan bieden wij u nu de unieke kans om uw inspanningen te laten belonen! Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de prestigieuze Scriptieprijs, een onderscheiding die een brug slaat tussen de wereld van de advocaten en ambitieuze studenten zoals u.

Meer lezen
Community
donderdag 20 juni 2024

Dit was 2023 voor de OVB

We kunnen terugblikken op een goed gevuld 2023. Van cruciale juridische vraagstukken tot baanbrekende wetswijzigingen, het jaar bood een breed scala aan uitdagingen en overwinningen.

Dit jaaroverzicht toont onze betrokkenheid bij juridische ontwikkelingen en ons streven naar een rechtvaardig en effectief juridisch kader.

Meer lezen