Ga verder naar de inhoud

Verslag algemene vergadering februari 2024

donderdag 29 februari 2024

In een videoverslag vertelt bestuurder Jan Meerts u wat er besproken en beslist werd op de algemene vergadering van 28 februari 2024.

Sarah Roggeman

Medewerker-specialist communicatie
Sarah Roggeman

Deel dit artikel

Bekijk het verslag

Na deze algemene vergadering delen we u graag een samenvattend overzicht van de behandelde onderwerpen:

  1. Voorstelling jaarresultaten websites Advocaat.be en Ordevanvlaamsebalies.be: Tijdens de vergadering zijn de jaarresultaten 2023 van de websites voorgesteld. Een beknopte presentatie gaf inzicht in de prestaties en impact van deze online platforms.
  2. Aanpassing communicatiereglement na overleg met Avocats.be: De stand van zaken rondom het communicatiereglement na overleg met Avocats.be werd besproken. Eventuele aanpassingen zijn in behandeling genomen.
  3. Ontwerpreglement tot wijziging van de artikelen 163 en 167 CDA: De vergadering heeft het ontwerpreglement tot wijziging van de artikelen 163 en 167 CDA in overweging genomen. Verdere stappen worden overwogen.
  4. Stand van zaken wet modernisering advocatuur Een gedetailleerde toelichting, bespreking en het bepalen van het standpunt na het verkrijgen van advies van de Minister van Justitie volgde op de eerdere behandeling in IKW.
  5. Verslag Rekenhof betreffende betaalbare toegang tot justitie: Het verslag van het Rekenhof met betrekking tot een betaalbare toegang tot justitie is kennisgenomen en besproken tijdens de vergadering.
  6. Voorstelling project intervisie binnen de advocatuur: mr. RITZEN heeft het project intervisie binnen de advocatuur in Nederland voorgesteld. Een boeiende presentatie gaf inzicht in dit initiatief.
  7. Cel evenredigheid: Tijdens de vergadering is de Cel Evenredigheid aan bod gekomen, waarbij de standpunten hieromtrent zijn besproken.
  8. Stand van zaken NEWCO-project Een informatieve update over het NEWCO-project is gedeeld, waarbij de huidige stand van zaken is toegelicht.

Dit beknopte verslag biedt een overzicht van de besproken onderwerpen en dient als een informatieve samenvatting van onze recente bijeenkomst. 

Ook interessant

Community Interview
maandag 15 april 2024

Kat Van Nuffel: "Ik zie meer dan ooit bereidheid to walk the talk"

Kat Van Nuffel is een toonaangevend figuur in HR en diversiteit en inclusie beleid, en voorzitter van de Legal Diversity & Inclusion Alliance. Haar passie voor diversiteit, gelijkheid en inclusie zal bijdragen tot een interessant debat tijdens de sessie 'Diversiteit en inclusie in de advocatuur' op het OVB Congres op 26 april. In dit interview benadrukt ze het belang van open dialoog en het omarmen van werknemersfeedback.

Meer lezen
Community Video
donderdag 28 maart 2024

Verslag algemene vergadering maart 2024

In een videoverslag vertelt bestuurder Marnix Moerman u wat er besproken en beslist werd op de algemene vergadering van 27 maart 2024.

Meer lezen