Ga verder naar de inhoud

Kopie van het digitaal straf­dos­sier via JustSendIt

vrijdag 26 mei 2023

De digitalisering van de strafdossiers breidt gestaag verder uit. De griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen beveelt aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale inzage via JustConsult en deelt mee dat een kopie van een gescand dossier via JustSendIt zal worden afgeleverd.

Nico Moons

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Di­gi­ta­li­se­ring via JustConsult breidt uit

In juni 2022 startte de uitrol van JustConsult, de applicatie waarmee u van eender waar digitaal toegang heeft tot strafdossiers waarin u optreedt

Aanvankelijk ging het daarbij enkel om dossiers rond seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, moord en doodslag in gerechtelijke onderzoeken. Sinds enkele maanden kan u via de applicatie op Just-on-Web ook andere dossiers raadplegen op het ogenblijk van de regeling rechtspleging

De dossiers van opsporingsonderzoeken rond bovenvermelde delicten kunnen intussen al worden ingezien na dagvaarding voor de rechtbank door het openbaar ministerie.

Griffie Oost-Vlaanderen moedigt digitale inzage aan

De digitale omwenteling heeft tot gevolg dat u niet langer afhankelijk bent van de openingsuren van de griffie. De medewerkers op de griffie hebben niettemin hun handen vol met het digitaliseringsproces. Daarom beveelt de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen de inzage via Just-on-web aan of, indien toepasselijk, via een kiosk-pc op de griffie.

Digitale kopieën via JustSendIt

Als een advocaat een kopie van een gescand dossier wil, zal die worden afgeleverd via JustSendIt of via een andere digitale drager. Die kopieën zijn onderhevig aan expeditierecht en zullen pas afgeleverd worden na ontvangst van het verschuldigde recht. 

De kopie van een dossier verwezen naar het Hof van Assisen zal uiteraard kosteloos afgeleverd worden aan de beschuldigde en de burgerlijke partij (artikel 242 Sv.)

Lees ook:

Computer
Strafrecht Digitalisering

Digitalisering strafdossiers in stroomversnelling

De voorbije maanden maakte Justitie werk van de versnelde digitalisering van de strafdossiers. Het aantal digitaal beschikbare dossiers via de applicatie JustConsult op Just-on-Web is gestegen van een 1.600-tal naar bijna 50.000. Op termijn is een volwaardig digitaal dossier het doel.

Meer lezen

Ook interessant

Digitalisering
woensdag 12 juni 2024

DPA schakelt versnelling hoger

Advocaten maken steeds meer gebruik van het DPA-platform, het Digital Platform for Attorneys, opgericht door de OVB en Avocats.be. Sinds de oprichting zo’n zes jaar geleden, werd de operationele werking beheerd door een feitelijke onderneming. Door de gestage groei tot een gezonde onderneming, is besloten om van DPA een volwaardige vennootschap te maken waarin beide communautaire ordes en alle Belgische balies aandeelhouder worden. De oprichtingsakte werd op 12 juni tijdens een uitzonderlijke algemene vergadering bekrachtigd.

Meer lezen
Strafrecht
vrijdag 07 juni 2024

Nieuwe regels voor plaatsvervangende rechters: voorrecht van rechtsmacht vervalt

De Digitaliseringswet II heft vanaf 28 november 2024 het voorrecht van rechtsmacht op voor plaatsvervangende rechters, rechters in ondernemingszaken en lekenrechters.

Meer lezen