Ga verder naar de inhoud

Dit was 2023 voor de OVB

donderdag 20 juni 2024

We kunnen terugblikken op een goed gevuld 2023. Van cruciale juridische vraagstukken tot baanbrekende wetswijzigingen, het jaar bood een breed scala aan uitdagingen en overwinningen.

Dit jaaroverzicht toont onze betrokkenheid bij juridische ontwikkelingen en ons streven naar een rechtvaardig en effectief juridisch kader.

Nina Van Cauwenberge

Coördinator communicatie
Nina Van Cauwenberge

Deel dit artikel

In belangrijke wetgevende dossiers namen we initiatieven om de belangen van de advocatuur en de rechtzoekende optimaal te behartigen.

Zo namen we een standpunt in tegen een controversieel Europees sanctiepakket, dat advocaten belette juridisch advies te verlenen aan gesanctioneerde Russische entiteiten. Samen met Europese balies streden we voor het recht op verdediging in gerechtelijke procedures. 

Een langverwachte stap voor de advocatuur was de wettelijke verankering van de waarde van een punt voor juridische tweedelijnsbijstand.

Belangrijke adviezen zijn gegeven bij wetgeving zoals de SMS III, SMS IV en het nieuwe Strafwetboek, dat duidelijker is, een logische opbouw heeft en essentiële begrippen definieert/codificeert. Daarnaast werkten we mee aan de totstandkoming van nieuwe wetgeving ter verbetering van de rechten van slachtoffers van misdrijven, inclusief betere informatievoorziening over voorlopige hechtenis.

Het Grondwettelijk Hof bevestigde het beroepsgeheim van advocaten in het licht van de DAC6-regelgeving. 

In 2023 vernietigde de Raad van State het Ministerieel Besluit met de nomenclatuur van 2016. We zagen daarin een kans voor een grondige evaluatie en mogelijke hervorming van de nomenclatuur en presenteerden gedetailleerde voorstellen.

In november 2022 ontvingen we een startnota van de voormalige minister van Justitie met een aantal door de minister als prioritair beschouwde beleidspunten om het beroep van advocaat te hervormen. Met de duidelijke instructies van het hoogste orgaan van de OVB, de algemene vergadering, zijn we in samenwerking met Avocats.be in overleg getreden met het kabinet. De modernisering van het beroep blijft echter een belangrijk punt op de agenda.

Naast hun wetgevende inspanningen hebben we ons ook ingezet voor het welzijn van advocaten, onder meer door het lanceren van een enquête over agressie en intimidatie tegen advocaten en daar de nodige gevolgen aan te geven, en om uw beroep te ondersteunen, onder andere door de digitalisering van de collectieve schuldenregeling met de introductie van de JustRestart-applicatie en een checklist en modellen om u te helpen met de verplichtingen onder boek XIX WER.

We rouwden gezamenlijk over het gewelddadige overlijden
van mr. Claudia Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem
en het neerschieten van haar zoon.

Binnen onze eigen werking herverkoos de algemene vergadering Peter Callens als voorzitter, en verkoos het orgaan een nieuw bestuur voor de legislatuur 2023-2026.

Tot slot blijven we ons inzetten om kinderen en jongeren het belang van de rechtstaat te laten begrijpen en zo ook hun rechten en de rol van de advocaat. Daarom vernieuwden we het project Advocaat Op School na grondig onderzoek.

Maak kennis met de OVB

Ook interessant

Community Scriptieprijs
donderdag 27 juni 2024

Waag uw kans op de Scriptieprijs en win €2.500!

Heeft u het afgelopen jaar uw hart en ziel gewijd aan uw bachelor- of masterproef? Was uw scriptie gericht op de advocatuur, of heeft u uitgebreid onderzoek gedaan naar de organisatie en werking van justitie? Dan bieden wij u nu de unieke kans om uw inspanningen te laten belonen! Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de prestigieuze Scriptieprijs, een onderscheiding die een brug slaat tussen de wereld van de advocaten en ambitieuze studenten zoals u.

Meer lezen
Community Video
donderdag 27 juni 2024

Verslag algemene vergadering juni 2024

In een videoverslag vertelt bestuurder Els Koninckx u wat er besproken en beslist werd op de algemene vergadering van 26 juni 2024.

Meer lezen