Ga verder naar de inhoud

Wat verandert er aan de straf­uit­voe­ring op 1 september?

dinsdag 29 augustus 2023

Op 1 september wijzigen er enkele zaken rond de wet externe rechtspositie, wet voorlopige hechtenis en de voorlopige invrijheidstelling overbevolking.

Nico Moons

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Gevangenis
Gevangenis - iStock

Wet externe rechts­po­si­tie

Er treedt een nieuwe fase van de wet externe rechtspositie in werking. De wet wordt ook van toepassing voor veroordeelden met een straftotaal van 6 maanden t/m 2 jaar. Dat is het geval voor zover alle straffen van dat straftotaal zijn uitgesproken na 31 augustus 2023. Aanvankelijk was voorzien dat dit van toepassing zou zijn voor alle straffen van 2 jaar of minder, maar de recente SMS IV-wet heeft dat nog voor inwerkingtreding aangepast.

De strafuitvoeringsrechtbank (en niet langer de strafuitvoeringsrechter) wordt bevoegd voor de toekenning van de strafuitvoeringsmodaliteiten op dergelijke korte hoofdstraffen als er aan minstens één van de straffen een terbeschikkingstelling verbonden is.

Wanneer er ten aanzien van een veroordeelde die onder een strafuitvoeringsmodaliteit toegekend door de SUR staat, een nieuwe straf in uitvoering wordt gebracht waardoor hij boven de 3 jaar komt, wordt de SURB ‘van rechtswege’ bevoegd om alle verdere beslissingen in het dossier te nemen. De SUR verliest dus automatisch elke beslissingsbevoegdheid.

Voorlopige hechtenis

Vanaf 1 september wordt er een derde maandelijkse controle door de raadkamer voorzien in het kader van de voorlopige hechtenis. Dat levert volgende kalender op: een eerste controle na 5 dagen, vervolgens drie maandelijkse verschijningen en ten slotte verschijningen om de twee maanden.

Voorts kan het collusiegevaar, met uitzondering van bepaalde feiten, niet meer dienen als motivering voor de handhaving van de voorlopige hechtenis vanaf de tweede maandelijkse verschijning.

Vervroegde in­vrij­heid­stel­ling over­be­vol­king

De tijdelijke maatregel tot vervroegde invrijheidstelling ten gevolge van de overbevolking in de gevangenissen loopt ten einde en wordt niet verlengd

Die maatregel werd in het leven geroepen tijdens de coronacrisis en werd nadien verlengd, in afwachting van nieuw gecreëerde plaatsen binnen het penitentiaire systeem.

Ook interessant

Strafrecht
donderdag 22 februari 2024

Napoleon verbannen uit het strafrecht: het tijdperk van een nieuw Strafwetboek

Het is zover! Na decennia zwoegen is het nieuwe Strafwetboek er. De Kamer keurde beide Boeken goed, alsook de wet tot invoering van een beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij. Op de inwerkingtreding is het nog zeker 2 jaar wachten.

Meer lezen
Strafrecht
dinsdag 16 januari 2024

SMS III bestraft geweld tegen advocaten strenger

De SMS III-wet werd vorige week goedgekeurd in de Kamer: naast de herinvoering van de snelrechtprocedure en de strengere bestraffing van agressie tegen advocaten, behandelt de wet onder meer het hersteltraject en de risicotaxatie, maar niet – zoals initieel voorzien – het gerechtelijk verbod op deelname aan protestbijeenkomsten.

Meer lezen