Ga verder naar de inhoud

Pi­loot­pro­ject Slacht­of­ferap­pli­ca­tie met elek­tro­nisch toezicht van start in Vlaanderen

dinsdag 02 april 2024

Het Agentschap Justitie en Handhaving kondigt een pilootproject aan dat vanaf 15 april 2024 in Vlaanderen van start gaat. Het project, gericht op het verbeteren van de bescherming van slachtoffers, introduceert een benadering door middel van de slachtofferapplicatie gekoppeld aan elektronisch toezicht. Dit initiatief beoogt gemoedsrust en veiligheid te verlenen aan slachtoffers van ernstige misdrijven.

Sarah Roggeman

Medewerker-specialist communicatie
Sarah Roggeman

Deel dit artikel

Doel

Het hoofddoel van dit pilootproject is om slachtoffers van misdrijven zoals moord of doodslag, belaging, ernstige zedenfeiten, intrafamiliaal geweld, tienerpooiers en eergerelateerd geweld, een extra laag van bescherming te bieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van een geavanceerd systeem van elektronisch toezicht, waarbij zowel de dader als het slachtoffer voorzien worden van gps-trackers.

Werking

De slachtofferapplicatie zal gekoppeld worden aan een mandaat voor elektronisch toezicht toegekend door de strafuitvoeringsrechtbank. Dit betekent dat naast het elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit, ook de slachtofferapplicatie kan worden toegekend. Het slachtoffer dient voorafgaandelijk akkoord te geven met deelname aan de slachtofferapplicatie, waarbij de dienst slachtofferonthaal een belangrijke rol zal spelen door het slachtoffer te informeren en het akkoord vast te leggen.

Het toezichtsmateriaal omvat een enkelband voor de gedetineerde, evenals aparte gps-trackers voor zowel de dader als het slachtoffer. Deze trackers stellen het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) in staat om alarmen te ontvangen wanneer de dader zich te dicht in de buurt van het slachtoffer bevindt. Dit stelt de autoriteiten in staat om snel in te grijpen en het slachtoffer naar veiligheid te brengen.

Duurtijd

Het pilootproject loopt tot april 2025, waarbij het Agentschap Justitie en Handhaving voortdurend zal monitoren, evalueren en bijsturen indien nodig. De evaluatie zal ook de haalbaarheid onderzoeken van een mogelijke uitbreiding naar andere mandaten, waar de slachtofferapplicatie eveneens een meerwaarde zou kunnen betekenen voor het slachtoffer.

Sa­men­wer­king

Verschillende partners zijn betrokken bij dit ambitieuze project, waaronder de strafuitvoeringsrechtbanken die de slachtofferapplicatie kunnen toekennen, de gevangenissen die de gedetineerde informeren over de modaliteit van elektronisch toezicht, en de politie die een cruciale rol speelt bij snelle interventies ter bescherming van het slachtoffer.

Ook interessant

Handboeien
Strafrecht
vrijdag 19 april 2024

Nieuwe wetgeving over Salduz en videoconferentie aangenomen

De plenaire vergadering van de Kamer heeft twee wetsontwerpen goedgekeurd waarbij we in de loop van het wetgevingsproces een advies hebben afgeleverd. De stemming van een derde wetsontwerp waarbij we betrokken waren, over de persoon van de geesteszieke, is uitgesteld tot volgende week. De uiteindelijke balans is gemengd.

Meer lezen
Strafrecht
maandag 15 april 2024

Wetgever rijdt door het rood: een automatische uitvoering van het rijverbod is problematisch

We hebben op vraag van de Kamercommissie Mobiliteit een advies verleend over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegverkeerswet voor wat betreft de ingangsdatum van een verval tot het recht van sturen.

Meer lezen