Ga verder naar de inhoud

OVB waarschuwt voor opleiding wit­was­pre­ven­tie door SwiftSkills

vrijdag 09 juni 2023

We vernamen dat SwiftSkills, een e-learning platform, advocaten via een misleidend e-mailbericht aanspoort om deel te nemen aan een opleiding over hun verplichtingen onder de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ (WPW).

Ben Claes

Jurist studiedienst
Ben Claes

Deel dit artikel

SwiftSkills stelt foutief dat “het bij wet verplicht is om een bijgewerkte kennis van de antiwitwaswetgeving op peil te houden” en doet onterecht uitschijnen dat u daarvoor ieder jaar een bijzonder “Certificaat Antiwitwas” moet behalen. 

SwiftSkills voegt er ook aan toe dat al uw medewerkers verplicht zijn om een externe witwaspreventieopleiding te volgen. 

Verder beweert SwiftSkills onterecht dat deze opleiding door de OVB werd erkend ter waarde van 4 punten permanente vorming.

De OVB wil daarover duidelijk zijn: de door SwiftSkills voorgehouden verplichtingen bestaan niet en de OVB heeft deze opleiding al evenmin erkend of er punten aan toegekend.

Hoewel advocaten wettelijk noch deontologisch verplicht zijn om opleidingen over witwaspreventie te volgen, raden we aan om dat wel te doen om de beroepspraktijk volledig in overeenstemming te brengen en te houden met de witwaspreventieverplichtingen. Daarentegen zijn advocaten volgens artikel 11 WPW wel verplicht om hun personeelsleden vertrouwd te maken met de witwaspreventieverplichtingen. In dat kader moeten advocaten de nodige maatregelen treffen, evenredig met de risico’s, aard en omvang van hun beroepsactiviteiten.

We betreuren ten zeerste dat SwiftSkills met dit initiatief de advocaat misleidt, goed wetende dat zij voor deze opleiding geen erkenning heeft gekregen van de OVB.

Ook interessant

Witwaspreventie
woensdag 29 november 2023

Financiële verrichtingen via de derdenrekening vallen onder de witwaspreventiewet

Valt een advocaat onder het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’, wanneer hij via zijn derdenrekening financiële verrichtingen uitvoert in naam en voor rekening van zijn cliënt, ook al houden die verrichtingen geen verband met een activiteit opgesomd in artikel 5, §1, 28° WPW?

Meer lezen
Deontologie
woensdag 15 november 2023

Individueel e-mailadres voortaan verplicht

Advocaten moeten vanaf nu bereikbaar zijn via een (individueel) e-mailadres. Dat besliste onze algemene vergadering.

Meer lezen