Ga verder naar de inhoud

Kamer keurt wetsontwerp minnelijke schuld­be­mid­de­ling goed

dinsdag 07 mei 2024

Op 2 mei 2024 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de invoeging van de minnelijke schuldbemiddeling in boek XIX van het Wetboek Economisch Recht goed. De minnelijke schuldbemiddeling heeft tot doel bijstand te verlenen aan elke schuldenaar die financiële moeilijkheden ondervindt of niet in staat is zijn opeisbare of invorderbare schulden te betalen.

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

Op donderdag 2 mei 2024 keurde de Kamer het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie goed. Dat wetsontwerp voegt onder meer een specifieke vorm van buitengerechtelijke schuldbemiddeling in, in titel 3 van boek XIX van het Wetboek Economisch Recht (WER).

Wat is minnelijke schuld­be­mid­de­ling?

Minnelijke schuldbemiddeling is een vorm van buitengerechtelijke bemiddeling. Het heeft tot doel bijstand te verlenen aan elke schuldenaar die financiële moeilijkheden ondervindt of niet in staat is zijn opeisbare of invorderbare schulden te betalen, met uitzondering van het sluiten van een kredietovereenkomst.

Een neutrale, onpartijdige bemiddelaar helpt partijen (schuldenaar en schuldeiser(s)) om tot een vrijwillige en wederzijds aanvaardbare overeenkomst over schuldaflossing te komen. Op die manier kan een eventuele gerechtelijke procedure vermeden worden.

Advies OVB: overbodige wets­wij­zi­ging?

Op 13 oktober 2023 gaven we advies over het oorspronkelijke voorontwerp van wet inzake minnelijke schuldbemiddeling.

We stelden onder meer de vraag in hoeverre een wettelijk kader moet worden voorzien voor een minnelijke schuldenregeling (in feite budgetbegeleiding), die voor alle partijen volledig vrijwillig is. Bovendien, indien schuldenaar en schuldeisers dat wensen, is er ook een buitengerechtelijke bemiddeling in het kader van een schuldenproblematiek mogelijk. De buitengerechtelijke bemiddeling wordt reeds geregeld in de artikelen 1730-1733 Ger.W.