Ga verder naar de inhoud

JustRestart KB retributie: nuttige informatie en handvatten voor advocaten-schuld­be­mid­de­laars

vrijdag 24 mei 2024

Eind 2023 werd het centraal register collectieve schuldenregelingen, JustRestart, gelanceerd. Onlangs verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit dat de retributie vaststelt voor de financiering van het beheer van dit register. Dit besluit bepaalt het bedrag, de voorwaarden en de gedetailleerde regels voor het innen van de retributie.

Door de huidige onzekerheid onder advocaten-schuldbemiddelaars over de opname van deze jaarlijkse retributie in de ereloon- en kostenstaten, heeft de commissie schuldbemiddeling een nota opgesteld. Deze nota biedt nuttige informatie en richtlijnen voor advocaten-schuldbemiddelaars.

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Koninklijk Besluit tot vast­stel­ling van de retributie

Het Koninklijk Besluit van 29 maart 2024 tot vaststelling van de retributie tot financiering van het beheer van het centraal register collectieve schuldenregelingen werd op 22 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat besluit regelt het bedrag, de voorwaarden en de nadere regels voor de inning van een retributie ter financiering van de kosten die worden gemaakt door het beheer van JustRestart.

De jaarlijkse retributie voor het beheer van een dossier van collectieve schuldenregeling in het centraal register wordt vastgesteld op 75 euro. De retributie is vooraf betaalbaar en elk begonnen jaar, te rekenen van de verjaardag van de beschikking van toelaatbaarheid, is volledig verschuldigd.

Het KB heeft uitwerking met ingang van 2 november 2023 (zijnde de dag van de inwerkingtreding van JustRestart).

Overeenkomstig artikel 1675/27 Ger.W. zijn de retributies betaalbaar aan en worden ze geïnd door de beheerder (met name de Ordes). Het bedrag van de retributie zal jaarlijks worden aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex.

Opname retributie in de ereloon- en kostenstaat

Een aantal arbeidsrechtbanken hebben praktische afspraken gemaakt over de opname van de jaarlijkse retributie JustRestart in de ereloon- en kostenstaten van de schuldbemiddelaars. Er bereiken ons echter ook berichten van vonnissen waarin wordt beslist dat geen bevel kan worden gegeven tot tenuitvoerlegging van deze retributie omwille van een onwettige bepaling ter zake.

De schuldbemiddelaars ontvangen vandaag debetnota’s in dossiers die sinds de start van JustRestart op 2 november 2023 op de verjaardag van de beschikking van toelaatbaarheid zijn gekomen. Er is ongerustheid dat de terugbetaling van de retributie mogelijk niet wordt toegekend zoals door de wetgever voorzien.

Om aan deze ongerustheid tegemoet te komen, heeft de commissie schuldbemiddeling een nota opgesteld.

Ondertussen treden wij in dialoog met de betrokken actoren zodat de situatie kan worden uitgeklaard. Wij houden u verder op de hoogte.

Centraal register collectieve schul­den­re­ge­lin­gen Over JustRestart

Op 2 november 2023 werd JustRestart gelanceerd, het nieuwe digitale platform voor het beheer, de opvolging en de behandeling van de procedures van collectieve schuldenregeling. JustRestart biedt alle actoren (schuldenaar, schuldeisers, raadslieden, magistraten, griffie en schuldbemiddelaar) een instrument om dossiers collectieve schuldenregeling digitaal op te volgen en te behandelen.

We namen, samen met Avocats.be, via de gezamenlijke DPA organisatie (Digital Platform Attorneys) het initiatief voor dit project. De Ordes zijn dus de beheerder van het platform, in opdracht van de FOD Justitie.

Ook interessant

Stem van Europa
vrijdag 14 juni 2024

Europees Migratiepact in werking getreden

Op 11 juni is het Europees Migratiepact in werking getreden. Dat betekent dat België tegen 12 juni 2026 het hele pakket aan asiel- en migratiemaatregelen zal moeten hebben omgezet. We polsten bij mr. Jan De Lien, onze vertegenwoordiger in de CCBE Migration Committee, wat er zal veranderen en wat volgens hem de implicaties zullen zijn.

Meer lezen
Digitalisering
woensdag 12 juni 2024

DPA schakelt versnelling hoger

Advocaten maken steeds meer gebruik van het DPA-platform, het Digital Platform for Attorneys, opgericht door de OVB en Avocats.be. Sinds de oprichting zo’n zes jaar geleden, werd de operationele werking beheerd door een feitelijke onderneming. Door de gestage groei tot een gezonde onderneming, is besloten om van DPA een volwaardige vennootschap te maken waarin beide communautaire ordes en alle Belgische balies aandeelhouder worden. De oprichtingsakte werd op 12 juni tijdens een uitzonderlijke algemene vergadering bekrachtigd.

Meer lezen