Ga verder naar de inhoud

Hoog­drin­gend­heid voor evaluatie no­men­cla­tuur na ver­nie­ti­ging MB door Raad van State

dinsdag 21 november 2023

Bij arrest van 22 september 2023 heeft de Raad van State het Ministerieel Besluit van 19 juli 2016 vernietigd. Dat besluit bevat de nomenclatuur die in de tweedelijnsbijstand (pro Deo) wordt gehanteerd voor de vergoeding van de medewerkende advocaten.

18 maanden tijd voor nieuw MB

De reden van vernietiging is het ontbreken van een voorafgaande adviesaanvraag bij het uitvaardigen van de nomenclatuur aan de Afdeling Wetgeving van de Raad van State. De vernietiging heeft géén onmiddellijke impact op de werking omdat de gevolgen ervan zijn uitgesteld met 18 maanden.

Onze minister van Justitie heeft dus 18 maanden de tijd om, mits de nodige voorafgaande adviezen, een nieuw ministerieel besluit uit te vaardigen en contacteerde reeds de communautaire ordes om onmiddellijk met de evaluatie van het Besluit van 2016 aan de slag te gaan.

De nood aan een nieuw Ministerieel Besluit plaatst de door de Orde van Vlaamse Balies sinds lange tijd gevraagde evaluatie van de nomenclatuur met hoogdringendheid op de agenda.

De OVB is al langer vragende partij om de nomenclatuur juridische tweedelijnsbijstand van 2016 te evalueren. Nu moet het er wel van komen.
— Bestuurder Marnix Moerman

Heeft u vanuit uw ervaring een inzicht, bezorgdheid of suggestie die kan bijdragen tot een betere of performantere vergoeding van de prestaties in tweedelijnsbijstand (of de controle erop), uw idee is welkom op marnix.moerman@ordevanvlaamsebalies.be.

Ook interessant

Tweedelijnsbijstand
donderdag 31 augustus 2023

Aangepast compendium tweedelijnsbijstand en nieuwe inkomensgrenzen vanaf 1 september 2023

De inkomensgrenzen wijzigen op 1 september 2023. Die wijzigingen werden ook meteen verwerkt in het Compendium juridische tweedelijnsbijstand geldig vanaf 1 september 2023.

Meer lezen
Cybersecurity
Tweedelijnsbijstand
maandag 31 juli 2023

BJB-applicatie enkel nog toegankelijk met itsme of advocatenkaart vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus 2023 kan u enkel nog via itsme® of uw advocatenkaart (met kaartlezer) inloggen in de BJB-applicatie. U kan dus niet meer inloggen met uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).

Meer lezen