Ga verder naar de inhoud

Historische mijlpaal Wettelijke verankering en indexatie van de waarde van een punt juridische twee­de­lijns­bij­stand

donderdag 29 februari 2024

Vandaag markeert een historisch moment met de publicatie van een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad, waarin de langverwachte wettelijke verankering van de waarde van een punt juridische tweedelijnsbijstand is vastgelegd. Zo komt er de overgang van een gesloten naar een open enveloppe. Dit besluit introduceert ook de mogelijkheid van een tweevoudige uitbetaling per jaar.

Sofie Kurz

Medewerker-specialist rechtshulp
Sofie Kurz

Elke Steylaerts

Coördinator rechtshulp
Avatar

Deel dit artikel

Het is een belangrijke erkenning voor het harde werk dat dagelijks in de tweedelijnsbijstand wordt verricht en het biedt rechtszekerheid aan de advocaten.
— Marnix Moerman, bestuurder rechtshulp & Salduz

Waarde van een punt

De waarde van het punt is vastgelegd in het KB. Meteen werd ook voorzien in jaarlijkse indexatie. De waarde van een punt is structureel ingeschreven op 90,36 euro. Het wordt direct geïndexeerd volgens het aanvangsindexcijfers van september 2022. Dit zal meteen van toepassing zijn voor de uitbetaling van de prestaties van het gerechtelijk jaar 2022-2023.

Jarenlang werk loont

Hoewel er nog ruimte is voor verdere verbeteringen, is het van groot belang dat we de recente ontwikkelingen erkennen en waarderen. Deze veranderingen zijn mede tot stand gekomen door het intensieve voorbereidende werk van gewezen bestuurder Stefan Pieters en de constructieve samenwerking met de kabinetsmedewerkers van minister Van Tigchelt.

De juridische tweedelijnsbijstand heeft de afgelopen jaren aanzienlijke wijzigingen ondergaan, met name met betrekking tot de nomenclatuur, die de lijst van prestaties omvat die vergoed worden in het kader van bijstand door advocaten. Er werd ook een begrotingsfonds tweedelijnsbijstand in het leven geroepen om de financiering van de juridische tweedelijnsbijstand veilig te stellen. Ondanks diverse wetgevende initiatieven in het verleden om de waarde van het punt in de wet op te nemen, was er geen succes geboekt tot nu toe. De recente hervormingen, die op 1 september 2016 van kracht werden, brachten weliswaar veranderingen in de nomenclatuur, maar de waarde van het punt werd niet vastgelegd in de wet of een Koninklijk Besluit, en indexatie werd niet voorzien.

Het Koninklijk Besluit nodigt verder uit om werk te maken van kwalitatieve uitbouw en uniformisering van de werkprocessen. Samen met u en de lokale BJB’s werkt de OVB graag verder mee aan een duurzame rechtshulp.

Solide basis

Met deze nieuwe wettelijke verankering en de mogelijkheid van indexatie is er nu een solide basis gelegd voor een rechtvaardige vergoeding voor de waardevolle diensten die advocaten verlenen in het kader van juridische tweedelijnsbijstand.

Ook interessant

Toegang tot het recht Tweedelijnsbijstand
vrijdag 15 maart 2024

Verbeteringen in juridische tweedelijnsbijstand: tweevoudige uitbetaling geïntroduceerd

In het Belgisch Staatsblad van 29 februari 2024 verschenen belangrijke aanpassingen aan het Koninklijk Besluit van 20 december 1999 inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Voor het eerst is er nu de mogelijkheid om advocaten niet één maar twee keer per jaar te vergoeden. Bestuurder Marnix Moerman legt uit wat dat precies betekent.

Meer lezen
Toegang tot het recht Tweedelijnsbijstand
vrijdag 15 maart 2024

Kijk uw rekeningnummer tweedelijnsbijstand na

Hebt u dossiers in de BJB-module op de status ‘Audit – voor uitbetaling” staan, dan mag u in 2024 een uitbetaling verwachten. Kijk dan dringend uw rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) na.

Meer lezen