Ga verder naar de inhoud

Het voorstel van kaderwet ge­re­gle­men­teer­de can­na­bis­markt op gespannen voet met het le­ga­li­teits­be­gin­sel

donderdag 26 oktober 2023

OVB-commissielid mr. Jan Swennen vertegenwoordigde op dinsdag 24 oktober 2023 ons standpunt over het wetsvoorstel voor een gereglementeerde cannabismarkt tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie. Die wet zou onder bepaalde voorwaarden het gebruik van cannabis van de consument toestaan in social clubs of thuis. Het voorstel van kaderwet mist evenwel precisie onder andere door te vage begrippen. 

Spaanse Social Clubs

Naar het voorbeeld van de Spaanse Social Clubs, die voor de leden officiële verkooppunten en gebruikerslokalen zijn voor cannabis sedert 2018, ligt er in België een wetsvoorstel voor tot reglementering van cannabis.

Doel is dat de Social Club zorg draagt voor de productie en verdeling van kwalitatieve cannabis ten behoeve van haar leden. De keten van productie en distributie van de wiet wordt gereglementeerd onder de controle van een toezichthouder/toezichtcomité waarbij de handhaving gebeurt door een sanctiecommissie.

De bepalingen worden ingevoegd in de Drugwet van 24 februari 1921.

“Het voorstel van kaderwet mist precisie o.a. door te vage begrippen, daarom rijst de vraag: zal ze de toets van de legaliteit doorstaan?"

Le­ga­li­teits­be­gin­sel

Het voorstel van kaderwet laat tal van cruciale vraagstukken aan de Koning hetgeen mogelijk strijdt met het legaliteitsbeginsel.

Zo bevat het voorstel geen voorschriften aangaande de hoeveelheid cannabis dat een lid van de club maximaal in bezit mag hebben, het aantal planten voor eigen gebruik bij thuisproductie, maximaal THC gehalte, teeltwijze, etc …

Bij Wet van 3 mei 2003 werd reeds een poging ondernomen om het gebruik van cannabis door een meerderjarige in de privésfeer te legaliseren voor zover dit geen overlast of problematisch gebruik opleverde.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde deze wet evenwel bij arrest van 20 oktober 2004 omwille van de vaagheid en onnauwkeurigheid van onder meer de begrippen "overlast" en "problematisch gebruik".

Huidig nieuw voorstel van kaderwet steunt weerom op noties zoals “probleemgebruiker“ of nog “economische leefbaarheid van de social club“ waarbij de Koning moet bepalen wat daaronder moet worden verstaan.

Het lijkt ons dan ook niet uitgesloten dat dit voorstel eenzelfde lot beschoren zal zijn gezien haar vaagheid op velerlei vlak.

Ook interessant

Strafrecht
donderdag 22 februari 2024

Napoleon verbannen uit het strafrecht: het tijdperk van een nieuw Strafwetboek

Het is zover! Na decennia zwoegen is het nieuwe Strafwetboek er. De Kamer keurde beide Boeken goed, alsook de wet tot invoering van een beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij. Op de inwerkingtreding is het nog zeker 2 jaar wachten.

Meer lezen
Strafrecht
dinsdag 16 januari 2024

SMS III bestraft geweld tegen advocaten strenger

De SMS III-wet werd vorige week goedgekeurd in de Kamer: naast de herinvoering van de snelrechtprocedure en de strengere bestraffing van agressie tegen advocaten, behandelt de wet onder meer het hersteltraject en de risicotaxatie, maar niet – zoals initieel voorzien – het gerechtelijk verbod op deelname aan protestbijeenkomsten.

Meer lezen