Ga verder naar de inhoud

Nieuwe regels en fi­nan­cie­ring Evoluties in twee­de­lijns­bij­stand

vrijdag 24 mei 2024

De recente veranderingen in de tweedelijnsbijstand hebben geleid tot een aantal significante ontwikkelingen. Lees onze update en ontdek de gevolgen voor de werking en financiering van de juridische tweedelijnsbijstand in Vlaanderen.

No­men­cla­tuur

Op 22 september 2022 vernietigde de Raad van State het Ministerieel Besluit met de nomenclatuur van 2016. Ondanks die vernietiging bleef de oude nomenclatuur nog 18 maanden geldig om de continuïteit van de tweedelijnsbijstand te waarborgen. 

We zagen daarin een kans voor een grondige evaluatie en mogelijke hervorming van de nomenclatuur en presenteerden gedetailleerde voorstellen. Echter, de minister van Justitie koos voor een 'budgetneutrale' benadering, die dicht aanleunt bij de nomenclatuur van 2016, om rechtszekerheid en continuïteit te waarborgen voor de regering in lopende zaken gaat. 

We kunnen daarvoor begrip tonen en bekwamen bovendien de toezegging dat ook de grondige inhoudelijke hervorming, niet vrij van budgettaire impact, onverwijld op de politieke agenda komt.

De 'vernieuwde' nomenclatuur, inmiddels goedgekeurd door de Inspectie Financiën en Begroting, wacht nu op advies van de Raad van State. Precies het gebrek aan zulk advies in de versie van 2016 was de reden voor vernietiging in het arrest van 22 september 2022.

De vertraging in de uitbetaling van de pro-Deodiensten is aanzienlijk teruggedrongen.
— Marnix Moerman, bestuurder rechtshulp

Tweevoudige uitbetaling

Het Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 introduceerde de mogelijkheid voor een tweede uitbetaling. Indien er na de indiening van de traditionele puntenlijst op 1 februari nog budgettaire ruimte overbleef, kon er een tweede lijst worden ingediend op 1 juli 2024. 

De OVB en de Vlaamse Bureaus voor Juridische Bijstand hebben zich hard ingezet om extra vergoedingen te verkrijgen. Dat resulteerde in een toezegging van de minister van Justitie voor een extra budget van ongeveer 18 miljoen euro aan vergoedingen voor 2024. 

Deze dubbele uitbetaling helpt de lange wachttijden voor vergoedingen aanzienlijk te verkorten.

College van drie auditeurs

Op 15 mei 2024 besloot de OVB-commissie stafhouders, in uitvoering van hetzelfde Koninklijk Besluit, om de werking van de tweedelijnsbijstand te versterken met een college van drie auditeurs

Deze auditeurs zullen toezien op de verdere kwalitatieve groei van de tweedelijnsbijstand. Geïnteresseerden in deze functie? Bekijk dan het functieprofiel en neem contact op met uw lokaal Bureau voor Juridische Bijstand.

Ook interessant

Tweedelijnsbijstand
maandag 10 juni 2024

Uw vergoeding tweedelijnsbijstand staat weldra op uw rekening

De vergoedingen voor de advocaten die prestaties hebben geleverd in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand zijn vandaag binnengekomen en meteen doorgestort. Hebt u een rekening bij ING, dan mag u de vergoeding vandaag verwachten. Voor klanten van andere banken duurt het een paar dagen langer voordat de vergoeding op hun rekening staat.

Meer lezen
Tweedelijnsbijstand
dinsdag 28 mei 2024

Positief advies versnelt uitbetalingen voor juridische tweedelijnsbijstand

Op 24 mei 2024 heeft de Inspectie Financiën positief advies gegeven over de uitbetaling van vergoedingen aan advocaten die voor juli 2023 juridische tweedelijnsbijstand hebben verleend. Volgens de huidige verwachtingen is het doel om de betalingen in de eerste week van juni 2024 te realiseren.

Meer lezen