Ga verder naar de inhoud

Boek XIX WER: modellen en checklist op maat van de advocaat

vrijdag 15 september 2023

We hebben een model van eerste herinnering, een model van ingebrekestelling en een checklist voor de advocaat uitgewerkt om u wegwijs te maken in de verplichtingen die op u rusten in het kader van Boek XIX WER ("Schulden van de consument").

Het is van groot belang om de verplichtingen die op u rusten na te leven, anders riskeert u zware sancties.

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

De wet van 4 mei 2023 tot invoeging van Boek XIX WER

Op 23 mei 2023 werd de wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 september 2023 is de wet van 4 mei 2023 in werking getreden wat de toekomstige overeenkomsten betreft. 

Vanaf 1 december 2023 is de wet van 4 mei 2023 ook van toepassing op elke vervallen en onbetaalde schuld van een consument aan een onderneming die voortkomt uit een overeenkomst die werd afgesloten vóór haar inwerkingtreding wanneer de betalingsachterstand ontstaat na de inwerkingtreding ervan.

Ver­plich­tin­gen voor de advocaat

In het kader van Boek XIX WER (“Schulden van de consument”) rusten tal van verplichtingen op de advocaat, vooral in zijn rol van schuldinvorderaar maar ook wanneer hij als onderneming (schuldeiser) betaling van zijn eigen factuur wil bekomen ten aanzien van een consument.

Het is van belang om de verplichtingen die op u rusten na te leven, anders riskeert u zware sancties.

Modellen en checklist op maat van de advocaat

Om u wegwijs te maken in de verplichtingen en aandachtspunten die voor u gelden in het kader van Boek XIX WER, hebben we een model van eerste herinnering en een model van ingebrekestelling voor de advocaat uitgewerkt. Daarnaast stelt de OVB een checklist voor de advocaat ter beschikking.

Ondernemingsrecht

Boek XIX WER: modellen en checklist voor de advocaat

We hebben een model van eerste herinnering, een model van ingebrekestelling en een checklist voor de advocaat uitgewerkt om u wegwijs te maken in de verplichtingen die op u rusten in het kader van Boek XIX WER. Het is van groot belang om de verplichtingen die op u rusten na te leven, anders riskeert u zware sancties.

Meer lezen
Ondernemingsrecht

Wat zijn de gevolgen van boek XIX WER “Schulden van de consument” voor advocaten die optreden als schuldinvorderaar?

Boek XIX WER geeft enerzijds omkadering aan bepaalde gevolgen van de betalingsachterstand van de schulden van een consument ten aanzien van ondernemingen. Anderzijds behandelt en actualiseert het de minnelijke invordering van schulden van de consument door de schuldeiser of door een derde.

Meer lezen

Ook interessant

Ondernemingsrecht ccbe
woensdag 06 maart 2024

Verdiep uw kennis: gratis webinar voor EU-advocaten over intellectueel eigendom

Op 18 maart 2024 kan u deelnemen aan een gratis webinar over de handhaving van intellectueel eigendom.

Meer lezen
Ondernemingsrecht
vrijdag 09 juni 2023

Wat zijn de gevolgen van boek XIX WER “Schulden van de consument” voor advocaten die optreden als schuldinvorderaar?

Boek XIX WER geeft enerzijds omkadering aan bepaalde gevolgen van de betalingsachterstand van de schulden van een consument ten aanzien van ondernemingen. Anderzijds behandelt en actualiseert het de minnelijke invordering van schulden van de consument door de schuldeiser of door een derde.

Meer lezen