Ga verder naar de inhoud
woensdag 26 juli 2017

Potpourri à la carte

Was het nu PP I, II, III, IV of V? Vind onmiddellijk wat u zoekt met PP à la carte!

Meer lezen
dinsdag 17 november 2015

Wetgevingsdossier Potpourri I

Lees het wetgevingsdossier naar aanleiding van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de eerste zogenaamde potpourriwet (wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Meer lezen
maandag 01 februari 2016

Wetgevingsdossier Potpourri II

Op 28 januari 2016 keurde de Kamer de tweede potpourriwet goed. Die wet wijzigt het strafrechtlandschap aanzienlijk: alle misdaden kunnen door de correctionele rechtbank worden berecht, het Belgisch strafprocesrecht kent nu een vorm van "guilty plea" en de regels inzake de rechtsmiddelen worden aanzienlijk gewijzigd. Door de wet wordt de advocaat nog meer geresponsabiliseerd in de strafprocedure. Lees het uitgebreide wetgevingsdossier waarin de voornaamste krachtlijnen van Potpourri II uiteengezet worden.

Meer lezen
vrijdag 20 mei 2016

Wetgevingsdossier Potpourri III

Wetgevingsdossier over de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri III).

Meer lezen
donderdag 12 januari 2017

Wetgevingsdossier Potpourri IV

De vierde potpourriwet (wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie) verscheen op 30 december 2016 in het Belgisch Staatsblad. Lees het uitgebreide wetgevingsdossier hierover.

Meer lezen
woensdag 26 juli 2017

Wetgevingsdossier Potpourri V

De wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri V/PP V) verscheen op 24 juli 2017 in het Belgisch Staatsblad. Lees het uitgebreid wetgevingsdossier hierover.

Meer lezen
vrijdag 08 juni 2018

Wetgevingsdossier Potpourri VI

Lees het wetgevingsdossier (en een concordantietabel) over de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (ook wel ‘Potpourri VI-wet’ genoemd). Het wetgevingsdossier gaat dieper in op de bepalingen die van belang zijn vanuit het oogpunt van de behartiging van de belangen van het advocatenberoep, alsook van de rechten van de rechtzoekende.

Meer lezen
maandag 29 juli 2019

Wetgevingsdossier Potpourri VIII

Op 31 december 2018 verscheen de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie in het Belgisch Staatsblad, ook wel Potpourri VIII genoemd.

Die wet bracht voornamelijk, maar niet uitsluitend, wijzigingen aan in het Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek bij de wetgeving omtrent de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming. Daarnaast werden onder meer ook wijzigingen doorgevoerd aan het onderhoudsrecht, het afstammingsrecht, het rechterlijk gezag van gewijsde en de akten van rechtspleging.

Meer lezen