Ga verder naar de inhoud

Inschrijven aan een balie

Starten als advocaat betekent een stagemeester en stageplaats zoeken, de eed afleggen en ingeschreven worden op de lijst van de stagiairs. Tijdens uw stage bent u al advocaat, maar u wordt 3 jaar onder de vleugels genomen door een stagemeester (patroon). Die begeleidt u en maakt u wegwijs in de wereld van de advocatuur.

Deel dit artikel

Eed afleggen

De plechtige eedaflegging voor het hof van beroep vindt plaats aan het begin van het gerechtelijk jaar. Om te worden toegelaten moet u eerst uw originele diploma en een attest van nationaliteit neerleggen op de griffie van het hof van beroep van het arrondissement waartoe uw balie behoort. Kan u niet aanwezig zijn op de plechtige eedaflegging, dan kan u ook op bepaalde tijdstippen later in het jaar de eed afleggen.

Online inschrijven aan de balie

Na de eedaflegging bent u nog geen advocaat en mag u de toga nog niet dragen. U moet u eerst inschrijven op de lijst van de advocaten-stagiairs.

Zodra de raad van de Orde van uw balie uw inschrijving goedkeurt, verschijnt u op de lijst van stagiairs. U bent vanaf dan volwaardig advocaat en mag een toga dragen en pleiten voor de rechtbank. U volgt nog wel drie jaar stage bij uw stagemeester. Die maakt u wegwijs in de gebruiken en regels van het beroep.

Voor uw online inschrijving hebt u een eID of elektronische vreemdelingenkaart en een kaartlezer nodig.

Stageplaats vinden

Wil u als advocaat starten, dan moet u eerst en vooral een stageplaats en stagemeester vinden. Zoek in de beschikbare stageplaatsen of plaats een eigen profiel online zodat potentiële stagemeesters u vinden.

We geven u nog enkele tips:

  1. Pols gerust bij verschillende kantoren. Vrij solliciteren is gebruikelijk binnen de advocatuur.
  2. Vergelijk en zoek contact met jonge advocaten die hun eerste ervaringen met u kunnen delen.
  3. Ga na of de stagemeester een algemene praktijk heeft of zich toelegt op bepaalde materies. Welke rechtsdomeinen beoefent die? Welk type cliënten heeft die?
  4. Bespreek met de stagemeester hoe die de opleiding invult: wat zullen uw verantwoordelijkheden zijn en hoe zal die u begeleiden? Sluit samen een stageovereenkomst af waarin al die zaken worden vastgelegd.

Download ons model voor de stageovereenkomst.