Ga verder naar de inhoud

Nu ook een mo­del­over­een­komst en in­for­ma­tie­for­mu­lie­ren voor advocaten en cliënten (niet-consumenten)

donderdag 20 juni 2024

We introduceren niet alleen een modelovereenkomst tussen de advocaat en de private cliënt (consument), maar ook een modelovereenkomst voor de samenwerking met de cliënt (niet-consument).

Daarnaast bieden we u diverse formulieren aan die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan uw informatieverplichtingen (ten aanzien van uw cliënt (niet-consument)) die voortvloeien uit:

  • het Wetboek van Economisch Recht
  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)
  • de witwaspreventiewet en de Codex Deontologie
  • het Gerechtelijk Wetboek

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Over­een­komst tussen advocaat en cliënt (niet-consument)

We bieden een modelovereenkomst aan met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen een advocaat en zijn cliënt (niet-consument) schriftelijk vast te leggen.

Hoewel het gebruik van deze modelovereenkomst niet verplicht is, kan het dienen als een nuttig instrument om toekomstige discussies te voorkomen.

Formulier in­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen WER tussen advocaat en cliënt (niet-consument)

We hebben een modelformulier opgesteld dat de informatie bevat die de advocaat aan zijn cliënt (niet-consument) moet verstrekken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Het is raadzaam om dat informatieformulier al bij het eerste contact aan uw cliënt te overhandigen. Bovendien kan het eenvoudig later worden toegevoegd als bijlage aan uw overeenkomst met de cliënt.

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Als advocaat verwerkt u persoonsgegevens van uw cliënten. Onder de GDPR bent u verplicht om zowel nieuwe als bestaande klanten duidelijk te informeren over wat u met deze persoonsgegevens doet.

Om aan deze verplichting te voldoen, is het raadzaam een aparte privacyverklaring te hanteren. De GDPR stelt specifieke eisen over de inhoud, toegankelijkheid en duidelijkheid waaraan die verklaring moet voldoen.

Zorg ervoor dat uw privacyverklaring eenvoudig te vinden is op uw website en overweeg om ze ook als bijlage toe te voegen aan de overeenkomst tussen u en uw cliënt.

In­for­ma­tie­ver­plich­ting onder de wit­was­pre­ven­tie­re­ge­ling

Ook onder de witwaspreventiewet rust er op u een informatieverplichting. Artikel 64, § 3 van die wet en artikel 71 van de Codex Deontologie verplichten u om uw cliënt, voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie of het uitvoeren van een occasionele verrichting, informeert over uw verplichtingen op het gebied van witwaspreventie en de bijbehorende gegevensverwerkingen.

Om u te ondersteunen bij deze informatieverplichting, hebben wij een modelclausule opgesteld die u kunt integreren in uw algemene voorwaarden en/of als bijlage bij uw overeenkomst met de cliënt kunt toevoegen.

Ver­plich­tin­gen voort­vloei­end uit artikel 444 Ger.W.

Conform artikel 444, 2de lid Ger.W. zijn advocaten verplicht rechtzoekenden te informeren over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Als de advocaat van mening is dat een minnelijke schikking mogelijk is, streeft hij ernaar die zoveel mogelijk te bevorderen.

Aanpassen aan concrete om­stan­dig­he­den

Ontdek de mogelijkheden van deze nieuwe modellen en pas ze aan aan uw specifieke situatie.

Houd er rekening mee dat het noodzakelijk is om de modellen altijd aan te passen aan de concrete omstandigheden. Het gebruik ervan en eventuele gevolgen zijn geheel op eigen risico.

Ook interessant

Computer
GDPR Kantoororganisatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt

De OVB stelt een geactualiseerde modelovereenkomst ter beschikking met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen een advocaat en zijn private cliënt (consument) schriftelijk vast te leggen.

Meer lezen

Ook interessant

Witwaspreventie
maandag 03 juni 2024

CFI schetst actuele tendensen bij witwassen van geld

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft haar jaarverslag voor 2023 gepubliceerd. Als een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme, belicht het verslag de trends van het afgelopen jaar. Ook voor advocaten is dit verslag essentieel vanwege de risicogebaseerde benadering van de witwaspreventiewet. Het geeft een helder inzicht in de actuele risico’s, zodat u uw waakzaamheidsmaatregelen effectief kunt aanpassen.

Meer lezen
Witwaspreventie
maandag 13 mei 2024

Strafverzwaring voor advocaten die betrokken zijn bij witwasoperaties

Advocaten hebben er sinds een recente wijziging van het Strafwetboek meer dan ooit alle belang bij om hun verplichtingen onder de witwaspreventiewet strikt na te leven. Wanneer ze betrokken raken bij witwaspraktijken, mogen ze als ‘onderworpen entiteiten’ onder de witwaspreventiewet voortaan rekenen op strafverzwaring.

Meer lezen