Ga verder naar de inhoud

Nieuw medisch ge­tuig­schrift voor ver­blijfs­aan­vra­gen

vrijdag 02 februari 2024

Een gewijzigde versie van het standaardmodel medisch getuigschrift is goedgekeurd volgens het ministerieel besluit van 15 december 2023. Dat model moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Vanaf 1 maart 2024 is het verplicht om dat nieuwe model te gebruiken.

Het nieuwe model wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2024. Vanaf die datum is het ook verplicht om dit nieuwe model van medisch getuigschrift te gebruiken. 

Aangezien de wijziging van het model van medisch getuigschrift evenwel hoofdzakelijk verband houdt met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG), heeft de voor Asiel en Migratie Nicole de Moor beslist om het oude model van medisch getuigschrift te blijven aanvaarden.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) benadrukt dat het indienen van een standaard medisch getuigschrift, zowel het oude als nieuwe model, essentieel is voor het onderzoek naar de ontvankelijkheid van een aanvraag voor uitzonderlijk verblijf op medische gronden.

Ook interessant

Vreemdelingenrecht
vrijdag 02 februari 2024

Wetswijzigingen in het vreemdelingenrecht goedgekeurd in Kamercommissie

In januari keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vier wetsontwerpen goed die de vreemdelingenwet wijzigen. Er komt niet alleen een specifieke administratieve verblijfsprocedure voor staatlozen, maar ook wordt het terugkeerbeleid verscherpt en worden de regels over gezinshereniging aangedraaid. Bij drie van die wetsontwerpen schreven we een advies.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 22 december 2023

Gedetailleerde contactgegevens Dienst Vreemdelingenzaken nu beschikbaar voor OVB-leden

De OVB heeft eindelijk toegang gekregen tot een gedetailleerde lijst met contactgegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken, na jarenlang aandringen en een gerechtelijke uitspraak in ons voordeel.

Meer lezen