Ga verder naar de inhoud
dinsdag 15 oktober 2019

Standpunt hervorming goederenrecht

Het wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek zorgt voor een hervorming van het goederenrecht.…
Meer lezen
vrijdag 29 maart 2019

Standpunt hervorming aansprakelijkheidsrecht

Bij het verschijnen van de voorsteltekst voor het voorontwerp (nieuw) aansprakelijkheidsrecht, heeft de OVB een overzicht gemaakt van de…
Meer lezen
dinsdag 06 november 2018

Standpunt wijziging wetgeving onbekwaamheid

De OVB werd op 6 november 2018 in de Kamercommissie Justitie gehoord over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het burgerlijk…
Meer lezen
dinsdag 29 mei 2018

Standpunt hervorming huwelijksvermogensrecht

De OVB verwelkomt het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van…
Meer lezen
dinsdag 23 mei 2017

Standpunt erfrecht

De OVB verwelkomt het wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht en heeft in de Kamercommissie Justitie van 23 mei 2017 haar observaties…
Meer lezen
dinsdag 23 mei 2017

Standpunt hervorming Burgerlijk Wetboek: goederen-, verbintenissen- en bewijsrecht

In december 2017 ging een publieke consultatie over de hervorming van het Burgerlijk Wetboek van start, meer bepaald over de…
Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt hoorrecht minderjarigen in familierechtbank

Bij Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014 werd het model van informatieformulier voor het hoorrecht van minderjarigen vanaf 12 jaar…
Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt statuut pleegouders

De OVB heeft tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie op 29 april 2015 haar visie gegeven over de verschillende wetsvoorstellen…
Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt persoonlijke verschijning familierechtbank

De OVB heeft schriftelijk advies verleend bij het wetsvoorstel van 18 december 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de…
Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt ouderschapsplan

De Orde van Vlaamse Balies meent dat het idee achter het ouderschapsplan een zeer goed en lovenswaardig idee is. De OVB kan zich echter…
Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt beleidsnota Justitie van 10 november 2015

De minister van Justitie heeft zijn beleidsnota op 10 november 2015 neergelegd in de Kamer. De studiedienst van de OVB belicht de aspecten…
Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt wetsontwerp versnelde procedure foutloze aansprakelijkheid

In het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2017 is de wet gepubliceerd van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundig onderzoek…
Meer lezen
donderdag 09 oktober 2014

Standpunt videoconferentie in jeugdzaken

De OVB wijst het gebruik van de videoconferentie in jeugdzaken af. De minderjarige moet steeds fysiek in de zittingszaal of in het kabinet…
Meer lezen
dinsdag 26 augustus 2014

Standpunt hervorming onbekwaamheidsstatuten

De wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt…
Meer lezen
maandag 24 maart 2014

Standpunt wijziging DAVO-wet

De OVB is van oordeel dat het Wetsontwerp van 14 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een…
Meer lezen

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Ulrike Cerulus

Jurist studiedienst

Nele Staessens

Directeur studiedienst en deontologie

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Strafrecht Standpunt
vrijdag 12 mei 2023

Nieuwe SMS, nieuwe bezwaren

Het kabinet Justitie heeft haar vierde poging om justitie menselijker, sneller en straffer te maken ingediend in de Kamer. We bekijken het…
Meer lezen
Jeugdrecht
donderdag 30 maart 2023

Fase 2 van Jeugddelinquentiedecreet in werking getreden op 1 maart 2023

Op 1 maart 2023 trad het tweede luik van het Vlaams Decreet Jeugddelinquentierecht in werking. Vanaf die datum kunnen de maatregelen en…
Meer lezen
Burgerlijk recht Scriptieprijs Video
donderdag 02 februari 2023

Chiara Kerckhof wint scriptieprijs

Chiara haalde aan de UGent 18 op 20 voor haar masterproef “Waarheidsvinding in het burgerlijk proces. De waarheids-en volledigheidsplicht…
Meer lezen
Speeltuin
Publiekrecht Standpunt
vrijdag 30 december 2022

Nationaal toegangsverbod voor recreatiegebieden: gebouwd op los zand?

Een nieuw wetsvoorstel wil komaf maken met de jaarlijkse overlast in recreatiegebieden door te voorzien in een systeem van…
Meer lezen
Overleg
Familierecht
woensdag 02 november 2022

Geen verplichte bemiddeling meer bij geweldzaken

Meer lezen
Jeugdrecht Familierecht
dinsdag 13 september 2022

Evalueer de familie- en jeugdrechtbanken

Meer lezen
Familierecht Opleidingsinstituut
Verbintenissenrecht
vrijdag 01 juli 2022

Daar is het nieuw verbintenissenrecht

Meer lezen
Jeugdrecht Familierecht Podcast